Design Talks 02

În cadrul Facultății de Arte și Design Timișoara, în data de 19-20 octombrie a avut loc workshop-ul Diferit-Invaziv. Workshop-ul a reprezentat prima parte a evenimentului DESIGN TALKS_02. Consolidarea antreprenorialului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului.

Subiectul pentru acest workshop a plecat de la gândul de a le oferi studenților de la specializarea design grafic o oportunitate de aprofundare și de punere în aplicare a cunoștințelor și abilităților dobândite pe parcursul anilor de studiu la materiile de specialitate, și nu numai. Titlul ales, Diferit-Invaziv, descrie succint termenul de ”guerilla” folosit în advertising și însumează ideea de bază a ceea ce workshop-ul presupune ca subiect de discuție și aplicare. Tema proiectul se putea dezvolta pe una dintre cele trei direcții, respectiv: branduri locale, evenimente locale, noțiuni de cultură civică (consumul sustenabil, păstrarea spațiului curat, empatia, sănătate, etc.).

Tema exactă a fost propusă de către Consiliul Județean Timiș. Aceasta a presupus conceperea unei campanii de promovare a trei evenimente culturale ce se desfășoară în cadrul proiectelor ce fac parte din Timișoara Capitală Culturală Europeana 2023 (susținute de CJT). Cele trei evenimente culturale reprezintă expunerea unor lucrări relevante de patrimoniu și de artă contemporană a artiștilor: Constantin Brâncuși, Victor Brauner și Paul Neagu.

Studenții care au participat: Aufmuth Ana Maria | Boksan Maria-Magdalena | Costea Maria | Florea Alexia | Frățilă Alexandra | Gagea Dana | Gligor Alexandra | Iernea Diana-Nicoleta | Ișpan Adelina Alexandra | Lorinț Yulissa Oriana | Lupanciuc Lilian | Marity Vanessa | Rosca Adina | Pașcalău Claudiu-Raul | Plamadeala Iuliana | Popa Ștefan | Țârnică Ana-Maria, au avut rolul de a genera idei creative de publicitate de tip Guerilla și de a găsi soluții creative de rezolvare a necesităților expuse în raport cu spațiul urban.

Dalibor Vasiljević (brand strategist. business designer și design thinker la agenția de branding, business și marketing Rainfall / Arad), a fost invitatul de onoare la workshop, ocupând poziția de mentor. Prin prezentarea pe care a susținut-o, despre publicitatea de tip Guerilla, prin comunicarea interactivă și datorită feedback-ului eficient, studenții au reușit să dezvolte o serie de idei remarcabile. Rezultatele finale pot fi văzute în cadrul conferinței Design Talks_02, în data 10 noiembrie, Galeria Mansarda, FAD, unde vor fi expuse.

În data de 10 noiembrie 2022 | 12.00-16.00, în Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design a avut loc conferința DESIGN TALKS_02.
Conferința a continuat sesiunea anterioară Design Talks_01 / 2021, și a adus într-un dialog comun studenți actuali sau alumni, antreprenori din zona creativă, personalități locale definitorii pentru specializările Design și Arte Aplicate. Prin materiale susținute și în cadrul discuțiilor au fost evidențiate cunoștințe și informații din domeniu cu scopul de a dezvolta competențe și abilități în rândul studenților.

În cadrul conferinței au prezentat:
Maria Moga | Alumini FAD | Posturo – lucrare de licență
Ioana Alina Ban | Designer grafic | Ebig – agenție de marketing
Ionuț Ghișe | Designer de interior | Jon Vas – studio design de interior
Lucian Enasoni | Brand personal | Enasoni Studio – studio vestimentar
Dalibor Vasiljević | Brand strategist | Rainfall – agenție de branding
Roberto Semprini | Prof. of Product Design at Brera Academy Milano

Ziua s-a încheiat cu vernisajul lucrărilor din cadrul workshop-ului Diferit-Invaziv
Descarcă catalogul — arte-fact.uvt.ro | https://arte-fact.uvt.ro/wp-content/uploads/2022/11/DTks_catalog.pdf


Echipa de proiect:
Manager: asist. cerc. dr. Claudia Feti
Membri: conf. univ. dr. Diana Andreescu | conf. univ. dr. Corina Nani | lector univ. dr. Eugenia Riemschenider | asist. cerc. drd. Cezara Pădurean | asist. cerc. drd. Bianca Mic | asist. cerc. drd. Andreea Pleșa

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Timiș prin intermediul Programului de finanțare nerambursabilă TimCultura 2022.

        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *