FICTIONART

Nu știați ce înseamnă concept art? Imaginați-vă atunci o producție cinematografică precum Game of Thrones sau Lord of the Rings și mai apoi gândiți-vă la toate lucrurile pe care le vedeți în ele. De la peisajele fantastice, la arhitecturi la fel de neașteptate și chiar până la multitudinea obiectelor decorative, totul este imaginat special pentru a susține vizual aceste povești și a defini cât mai bine contextul în care ele se desfășoară. Toate acestea sunt rezultatul unui proces numit concept art, o nișă a artei pe care o asociem mai ales industriilor creative, mediilor digitale dedicate gaming-ului sau producțiilor cinematografice.

Tocmai această formă aparte de manifestare artistică este prezentată în cadrul evenimentului FICTIONART, desfășurat în Galeria Mansardă a Facultății de Arte și Design din Timișoara, începând cu data de 15 decembrie 2022. Acest eveniment internațional de artă a luat naștere prin eforturile a două cadre didactice, conf. univ. dr. Sergiu Zegrean și conf. univ. dr. habil Iosif Mihailo, concretizându-se prin selecția a 41 de artiști din România, Ungaria, UK, Austria sau China. Printre cele 68 de imagini ce creează o atmosferă aparte pe simezele Galeriei Mansardă vizitatorii pot recunoaște lucrări ale unor profesioniști, premiate și recunoscute la nivel internațional. Poate cel mai elocvent exemplu este al unui participant premiat pentru excelența artistică depusă în cadrul producției cinematografice Game of Thrones. Expoziția este completată prin lucrări ale unor profesioniști sau pasionați ai genului, dedicate unor ramuri specifice ale concept art, făcându-se astfel remarcate concepte de peisaje sau personaje, exemple ale domeniului fantasticului exprimate printr-o varietate bogată de tehnici, de la cele tradiționale, la pictură digitală sau modelare și sculptură digitală. De asemenea, în urma evenimentului, a rezultat un catalog raisonné, publicat la Editura Univesrității de Vest din Timișoara, avându-i drept coautori pe inițiatorii evenimentului.

Această primă ediție a FICTIONART s-a definit într-un context multidisciplinar și la momentul oportun, din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte dinamismul academic din Facultatea de Arte și Design din Timișoara a deschis calea către noi discipline, abordări și tehnologii ale designului și, implicit, determină în continuare o atentă parcurgere a acestor zone specifice ale domeniului. Pe de altă parte, statutul de Capitală Culturală Europeană al Timișoarei în anul 2023, în paralel cu principiile și tradiția Facultății de Arte și Design din Timișoara, crează obligația către o implicare activă și neîntreruptă în susținerea valorilor culturale și artistice.

Astfel, FICTIONART a luat naștere, pe de o parte, din dorințe și pasiuni proprii, definite prin desen și ilustrație, prin atracția față de arta fantastică, prin nevoia de a crea și prin acțiuni asumate ale studenților și profesorilor de autodepășire. Pe de altă parte, pe fundalul cerințelor tot mai actuale, deschiderea facultății către zona concept art, a industriilor creative cu ramificațiile ei din sfera cinematografiei și gaming-ului au fost o mișcare firească. Mai mult, în contextul noilor discipline din programa didactică, discipline direct asociate acestui tip de artă, evenimentul vine ca o primă formă de încurajare și mai apoi aprofundare a domeniului în curricula Facultății de Arte și Design din Timișoara.

Nădăjduim ca acest prim eveniment să deschidă porțile către un demers de lungă durată, ce să aducă împreună profesioniști și pasionați ai acestei forme artistice și, totodată, să contribuie pe plan internațional la imaginea facultății și universității noastre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *