Arte 30 PAIDEÍA 1

Expo Paideía 1

Galeria Calpe

Expoziție aniversară de anvergură găzduită pe simezele generoase ale binecunoscutei galerii Calpe, oferind publicului timișorean un prestant și fastuos caleidoscop plastic organizat impecabil, cu participarea selectivă atent jurizată a secțiilor de ceramică, grafică, design, fotografie, având ca invitați profesori alături  de actuali și foști studenți.

Eveniment major organizat la superlativ de Facultatea de Arte și Design din Timișoara cu ocazia împlinirii a 30 de ani de artă la un standard profesionist elitar.

Vasta cuprindere surprinde rând pe rând fluctuații stilistice oglindite în varii și insolite concepte ce se repercutează în opera plastică asemeni unui veritabil și sensibil indicator. Acesta surprinde și dezvăluie metamorfozele efemerului vizual prin subtilele pârghii absconse care emerg din câmpul de paradigme al celor 30 de ani tumultoși în ale creației, reînnodând astfel cu fermitate dezinvoltă aberantul hiatus de odinioară.

Astfel, în operele plastice expuse, de o varietate inexorabilă, aduse laolaltă pe simeză prin dialogul ferm și provocator dintre modern și postmodern, surprindem unitatea în diversitate, alături de numitorul comun cu specific umanist plin de originalitate și prospețime. Se remarcă astfel relația strânsă, indisolubilă, de continuitate dintre profesor și student, bazată pe cordialitate și dialog, veritabil liant care denotă un profund și exersat tact pedagogic, construit atent, secondat și consolidat de elocvența debordantă a propriului exemplu profesional, devenind astfel ca de la sine imuabil garant al măiestriei, model al promisiunii de mai bine.

Aducerea în comun a trecutului cu prezentul constituie fără îndoială un  arc peste timp, ce reunește generații, devenind fără doar și poate un act de recunoaștere, de reconciliere, adus cu generozitate și respect posterității, ce vizează pe de o parte marile interogații identitare ce planează asupra prezentului dar care emerg diafan, subtil și imperceptibil, asemeni unui deja vu, din substanța evanescentă a celor 30 de ani de sedimentare creativă prestantă. Așadar EXPO PAIDEIA 1 reprezintă o fereastră deschisă spre artele libere, aflându-și filiația in nuce în continuitatea industriilor creative timișorene, având ca epicentru fertil, așa cum am mai amintit, Facultatea de arte și design, ce se constituie astfel ca un reper imuabil progresist, solid ancorată contextului efervescent contemporan.

Prof. Univ. Dr. Gabriel Kelemen

 

https://arte-fact.uvt.ro/project/arte-30-paideia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *